"Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire" conform prevederiilor Legii nr. 203/2018, privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionala. 

Unitatea administrativ - teritoriala: Comuna Praid

Numar cont unic: RO49 TREZ 21A4 7040 0XXXX