PARAJD KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA

"Úgy szeretlek, mint sót az ételben" – mondta apjának a legkisebbik királykisasszony, s apja hamar rádöbbent a só nélkülözhetetlenségére: ez ad ízet és lelket az ételnek.

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica Proiectare si executie lucrari de constructie a retelei publice de apa si de apa uzata in localitatea Ocna de Jos in cadrul proiectului "Alimentare cu apa potabila si retea de canalizare menajera in localitatea Ocna de Jos, Comuna Praid, jud. Harghita"

Dispozitia nr. 348/2019