PARAJD KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA

"Úgy szeretlek, mint sót az ételben" – mondta apjának a legkisebbik királykisasszony, s apja hamar rádöbbent a só nélkülözhetetlenségére: ez ad ízet és lelket az ételnek.

privind constituirea comisiei de evaluare si negociere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica Servicii de proiectare si asistenta tehnica in cadrul proiectului "Alimentare cu apa potabila si retea de canalizare menajera in localitatea Ocna de Jos, Comuna Praid, jud. Harghita"

Dispozitia nr. 429/2019