.

In concordanta cu contractul de audit financiar nr. 755/09.03.2016, incheiat cu comuna Praid, judetul Harghita, denumita in continuare "Achizitor", prezentam Raportul Constatator  de Facto ("Raportul de audit"), cu privire la activitatea economico-financiare inregistrate la 31 decembrie 2015 si S.C. Wellnes Center S.R.L. 
Mai multe informatii: Audit, situatii financiare 2015