• Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Comunei Praid;
 • Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul Comunei Praid;
 • Componenta nominala a Consiliului Local al Comunei Praid, inclusiv apartenenta politica;
 • Declaratii de avere si interese alesi locali (primar, viceprimar; consilieri locali)                               
 • Declaratii de avere functionari publici;
 • Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;
 • Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
 • Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
 • Lista de achizitii publice, servicii si lucrari;
 • Portofoliu proiecte, informatii suplimentare despre proiectele curente sau cele deja implementate;
 • Programe si strategii de dezvoltare economico-sociala a localitatii;
 • Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitate fiscala precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat;
 • Lista atestatelor de producator eliberate;
 • Informatii despre programele cu finantare externa;
 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Comunei Praid

NOTA: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.

Anunt public
in contextul riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus

Anunt public - in contextul riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus SARCoV-2 pe teritoriul Romaniei, in baza art. 33 si 50 din Decretul nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei cu privire la instutuirea Starii de Urgenta, am luat urmatoarele decizie:

Primaria Praid suspenda pe durata nedeterminata activitatea de relatia cu publicul la sediul primariei, din data de 19 martie 2020.

ACCESATI ANUNTUL AICI