Hotararea Nr. 60/2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de achiziţie de bunuri imobile situate în intravilanul comunei Praid