Hotararea Nr. 61/2021 privind aprobarea obiectivului de investiţii „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale in comuna Praid, judeţul Harghita cu satele aparținătoare Praid, Ocna de Sus, Ocna de Jos”