Hotararea Nr. 02/2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii al deficitului secţiunii de dezvoltare