Hotararea Nr. 03/2023 Cu privire la aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevenţa, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 966508/12.12.2022