Hotararea Nr. 55/2023 privind aprobarea solicitárii prelungirii scrisorii de garantie nr. 546/27.09.2018 emisá de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Íntreprinderi Mici si Mijlocii SA —IFN, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finantare nr. C0760C€M0OOO31772100220/14.08.2018, incheiat cu Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale, pentru proiectul , REABILITARE SI MODERNIZARE CASA DE CULTURA, COM. PRAID"