Hotararea Nr. 57/2023 cu privire la revocarea Hotárárii Consiliului Local Praid nr.46/2023 privind aprobarea participárii UAT Comuna Praid la infiintarea Associatiei Organizatia de Management a Destinatiei Turistice Harghita prin transformarea ADI Harghita in sensul de a avea statut de ORGANIZATIE DE MANAGMENT AL DESTINATIEI TURISTICE JUDETEANA, asa cum este definit de art.2 alin.3 din OG nr. 58/1998, a Statutul acestei asociatii, precum si desemnarea reprezentantului UAT Comuna Praid in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Organizatia de Management a Destinatiei Turistice HARGHITA