Hotararea Nr. 69/2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică a contractului de lucrări pentru investiţia „Alimentare cu apa potabila si rețea de canalizare menajera in localitatea Ocna de Sus, Comuna Praid, jud. Harghita”