Hotararea Nr. 26/2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico- economici actualizaţi și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea unor drumuri locale din comuna Praid, județul Harghita”, aprobat pentru finanţare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului