Incheiat astazi, 27 iulie 2022 in sedinta ordinara in sala de sedinta al Consiliului Local al comunei Praid.

Sunt prezenti consilierii: Balázs Zsolt, Simófi Ferenc, Bíró Zsolt, Lukács Károly, Lukács Venczel, Szász László, Vákár Judit, Szász Lajos, Vágási Erika-Andrea, Maruzsán Sándor, Moldován István, Nagy Imre-Barna si Márton Zoltán-Ernő.

Lipsesc de la sedinta consilierii: Molnár Andor.

La sedinta mai participa: d-ul Nyágrus László primarul comunei, d-na Nagy Angella secretar general al comunei, d-ul Ambrus Sándor administrator public din cadrul Primariei comunei Praid.

Mai multe informatii in PDF