Comuna Praid. judetul Harghita. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de:
- Expert, clasa |, grad profesional principal din cadrul Compartimentului agricol, al Primariei comunei Praid :

Proba scrisă: la data de 20.12.2021, ora 10.00. la sediul Primăriei comunei Praid strada Principala, nr.394, Judetul Harghita.

Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei comunei Praid nr.394, judetul Harghita.

Mai multe informatii in documentul PDF.