În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Comunei Praid, judeţul Harghita, organizează la sediul instituţiei concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a 1 post vacant de Muncitor calificat IV, personal contractual la Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat de interes local si
Gospodarirea comunei

Bővebb információ