DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE - NYILATKOZAT SAJÁT FELELŐSSÉGRE

ADEVERINTA ANGAJATOR - MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS