Hotararea Nr. 87/2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie nr. 546/27.09.2018 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA — IFN, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finanţare nr. C0760CM00031772 100220/14.08.2018, încheiat cu Agenţia Pentru Finanţarea Investițiilor Rurale, pentru proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ, COM. PRAID”