In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informartiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrative, conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

- Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrative in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice.

- Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile saleprevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrative a tribunalului in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute de Legea nr.544/2001.