Încheiat azi 12 aprilie 2024, în urma selectării dosarelor candidatilor înscrisi la examen/concurs organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de referent de specialitate, Clasa II, grad asistent, din cadrul Compartimentului impozite si taxe locale al Primariei comunei Praid

Proces verbal de selecție Nr. 3386/12.04.2024

Incheiat astăzi, 18 aprilie 2024, în urma desfășurării concursului de recrutare pentru functia publica de executie de Referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului impozite si taxe locale la Primaria comunei Praid, organizat in data de 18 aprilie 2024, d-ul Adâm Ervin a fost ADMIS cu punctaj final de 87,50 puncte, înregistrat la Primaria comunei Praid sub nr.3650/2024, au încheiat prezentul proces- verbal

Proces verbal final Nr. 3650/18.04.2024