privind Constituirea comisiei de casare a obiectelor de inventar de mica valoare, a activelor fixe corporale si necorporale

Dispozitia nr. 88/2023