HOTĂRÂREA NR. 5/2018 Privind aprobarea aderarii Comunei Praid la Asociatia de Dezvoltare Intercomunara "Hargita Víz", aprobarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunara "Hargita Víz" si aprobarea Contractului de delegare