HOTĂRÂREA NR. 15/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021