HOTĂRÂREA NR. 14/2019 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Praid