Hotararea Nr. 56/2021 privind aprobarea scoaterii din funcţiune și valorificare prin casare a bunului mijloc fix Autoutulitara, marca Dacia, aparținând domuniului privat al comunei Praid