Hotararea Nr. 47/2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie nr. 843 din 13.10.2017 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA — IFN, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finanţare nr. C0720RM00011772100358/09.10.2017, încheiat cu Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale