Hotararea Nr. 54/2022 Cu privire la aprobarea modificării și completării HCL nr. 58/2019 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Praid în Adunarea Generală al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Harghita Viz” Egyesilet pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020”