Hotararea Nr. 58/2023 privind aprobarea contractárii si garantárii unui imprumut ín valoare de 9.227.000,00 lei pentru o perioadá de páná la 9 ani ín vederea asigurárii cofinantárii cheltuielilor aferente proiectelor europene si nationale de interes public local, aflate ín derulare