Hotararea Nr. 60/2023 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru cantitatea de 1267,84 mc.masa lemnoasá pe picior provenita din fondul forestier proprietatea publica a Comunei Praid