Hotararea Nr. 62/2023 privind predarea cátre Compania Nationalá de Investitii CNI S.A. ín calitate de structurá de implementare a obiectivelor incluse ín PNRR Componenta C15 Educatie Investitia 1 Construirea Echiparea si Operationalizarea a 110 crese, a amplasamentului pentru obiectivul de investitii, Construire cresa pentru 4 grupe/40 copii in localitatea Praid"