Hotararea Nr. 63/2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii, Modernizarea unor drumuri locale din comuna Praid, judetul Harghita", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentánd categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului