Hotararea Nr. 23/2024 privind aprobarea sprijinului financiar acordat pe anul 2024 prin „Programul anual de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România” și Ghidul solicitantului pentru „Programul anual de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România” care îşi desfășoară activitatea în Comuna Praid