PRIMARIA
COMUNEI PRAID

"Tata eu te iubesc ca sarea in mancare!" - raspunse mezina. Lipsa sării din mâncare are aceeaşi importanţă ca lipsa din organism a acestei substanţe chimice, fără de care viaţa nu ar exista.

Incheiat astazi, 28 ianuarie 2021 in sedinta ordinara în sala de sedinta al Consiliului Local al comunei Praid. cu participare fizica si cu respectarea masurilor impuse de COVID 19.

Sunt prezenti consilierii : Balázs Zsolt, Biró Zsolt, Bokor Zoltán, Lukács Károly. Lukács Venczel, Maruzsán Sándor, Márton Zoltán-Ernő, Moldován István, Molnár Andor, Nagy Imre-Barna, Simofi Ferenc, Szász Lajos, Szász László, Vákár Judit si Vágási Erika-Andrea.

La sedinta mai participa: d-ul Nyágrus László primarul comunei, d-na Nagy Angella secretar general al comunei, d-ul Ambrus Sándor administrator public, d-na Kovács Margit sef birou si d-na Hajdu Enikő referent din cadrul Primariei comunei Praid.

Mai multe informatii in PDF