Hotararea Nr. 37/2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat în urma reelaborării proiectului tehnic pentru investiția „Alimentare cu apa potabila si rețea de canalizare menajera in localitatea Ocna de Sus, Comuna Praid, jud. Harghita”