Hotararea Nr. 55/2022 cu privire la aprobarea pachetului de documente necesare ajustării prețurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de operare S.C. HARVIZ S.A., în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022