Hotararea Nr. 56/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant din Comuna Praid"