Hotararea Nr. 68/2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie nr. 879 din 13.10.2017 emisă de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA — IFN, pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finanțare nr. C0720AM00011772100385/11.10.2017, încheiat cu Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru proiectul „Alimentare cu apa potabila si retea de canalizare menajera in localitatea Ocna de Jos, comuna Praid, jud. Harghita”