Încheiat azi 06 martie 2023, în urma selectării dosarelor candidatilor înscrisi la examen/concurs organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de muncitor calificat IV din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului public si privat de interes local si Gospodarirea comunei, al Primăriei comunei Praid.

Mai multe informatii in documentul PDF.