Autorizatii de Desfiintare si Construire 01.01.2022-31.-12.2022 (PDF)