privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor si desemnarea unui expert cooptat pe langa Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica Executie lucrari in cadrul proiectului “Alimentare cu apa potabila gi retea de canalizare menajera in localitateaOcna de Sus, Comuna Praid, jud. Harghita”

Dispozitia nr. 77/2023