Hotararea Nr. 34/2021 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Wellness Center Praid S.R.L. pe anul 2021