Hotararea Nr. 86/2023 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale de dezmembrare a imobilelor în proprietatea Comunei Praid înscrise în CF nr. 58255 - Praid, în CF nr. 50273 - Praid, respectiv în CF nr. 51748 — Praid şi aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public a dezmembrămintelor cu nr. cad 60837, 60838, 60839, 60840, 60841 Și a terenului cu nr. cad 544