Elaborare plan urbanistic zonal pentru zona mixtă: creșă, locuințe, agrement și sport